Пазители (fb2)

Дийн Кунц Переводчик: Живко Христов
Пазители [bg] 2010K, 405 с.

Добавлена: 23.11.2014

Аннотация

От правителствена лаборатория, която се занимава с генетичните изменения избягват две същества.
И двете притежават изключителни способности, но ги дели нетърпимост и омраза, защото олицетворяват доброто и злото.
Ужасяващото е, че и двете са на свобода.
Впечатления о книге:  

X